Juridisch advies voor werknemers bij aangaan en opzeggen arbeidscontract.

Betaalbaar

: : Onnodig, de vaak gesignaleerde ondoorgrondelijkheid van kosten van juridisch advies. Net als iedere andere vakman kan ook een bekwame jurist hierover gewoon, op voorhand, duidelijk zijn.

: : Indien uw vraag niet afgehandeld kon worden in het spreekuur maar ACA Arbeidscontract Advies u wel verder zou kunnen helpen, doen wij u daarvoor graag een voorstel. Helder wat betreft aanpak, verwachte kosten en tijdsplanning. Zonder uw goedkeuring daarvan brengt ACA Arbeidscontract u uiteraard niets in rekening.

: : ACA Arbeidscontract hanteert een vast standaard uurtarief van EUR 95 exclusief BTW voor werknemers. ACA Arbeidscontract Advies kan om een voorschotbetaling verzoeken.

: : ACA Arbeidscontract Advies werkt zowel met een vast vooraf afgesproken tarief als een facturering naar gewerkte tijd. Ook is het mogelijk om een aantal vooraf afgesproken adviesuren ineens in te kopen tegen een gereduceerd tarief, waar u vervolgens gedurende een langere periode aanspraak op kunt maken.

 
T: 020 - 408 33 70   F: 020 - 408 33 58   E: info@arbeidscontractadvies.nl   I: www.arbeidscontractadvies.nl